Sludinājums noņemts no publikācijas
15 jūnija 2019

Iekšējās kontroles sistēmas metodika NILLTFNL

Rīga | Pievienots: 16 maija 2019, numurs: 77348

Iekšējās kontroles sistēmas metodika NILLTFNL, Cena runājama

Rīga | 16 maija 2019, numurs: 77348, skatīts: 32
  Saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 6.pantu visiem ārpakalpojuma grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, zvērinātiem revidentiem, kā arī citām personām (likuma 1.pants) ir pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu.
  SIA”EiroVest” piedāvā iegadāties lietošanai gatavu Iekšējās kontroles sistēmas metodiku „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)” (uz 23. lpp.) ar šādiem pielikumiem:
  1. Klienta (fiziskās personas) identifikācijas karte.
  2. Klienta (juridiskās personas) identifikācijas karte.
  3. Klienta riska novērtēšanas karte.
  4. Ziņojums par neparastu vai aizdomīgu darījumu.
  5. Aizliegums izpaust ziņošanas faktu.
  Metodikas cena:
  EUR 140.00 + PVN – SIA “EiroVest” pastāvīgajiem klientiem*
  EUR 150.00 + PVN – pārējiem interesentiem
  SIA “EiroVest” atgādina, ka sākot ar 2019.gada 1.maiju visiem NILLTFNL likuma subjektiem (piemēram, ārpakalpojumu grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, nekustamo īpašumu ekspertiem, autotirgotājiem, dārgmetālu tirgotājiem u.c.), jau esošo iekšējās kontroles sistēmu, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu, jāpapildina ar vēl vienu jaunu sadaļu par sankciju riska pārvaldīšanu. *** Naudas sods par NILLTFNL neievērošanu var sasniegt 2000 EUR.
  Esam izstrādājuši Iekšējās kontroles sistēmas metodikas papildinājuma paraugu – sadaļa par “sankciju riska novērtējumu”, saskaņā ar jaunā NILLTFNL likuma prasībām.
  Papildinājuma “sankciju riska novērtējumu” cena:
  EUR 50.00 + PVN – SIA “EiroVest” pastāvīgajiem klientiem*
  EUR 70.00 + PVN – pārējiem interesentiem
  *ja ir vismaz 3 semināru apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā
  Vairāk informācija par metodikas iegādi: www.eirovest.lv, +371 27030331
  Komentāri 0
  Šīm sludinājumam komentāri nav pieejami