Sludinājums noņemts no publikācijas
20 februāris 2019

Iekšējās kontroles sistēmas metodika

Rīga | Pievienots: 21 janvāra 2019, numurs: 76540

Iekšējās kontroles sistēmas metodika, 70€

Rīga | 21 janvāra 2019, numurs: 76540, skatīts: 18
  SIA”EiroVest” piedāvā visiem grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējiem iegadāties Iekšējās kontroles sistēmas metodiku „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)”, kura tika atjaunota, ņemot vērā visas jaunākās prasības, un, kuru var pielāgot “pēc sava uzņēmuma vajadzībām”.
  Pamatojoties uz augstāk minētā likuma prasībām, Ministru kabineta noteikumiem Nr.674 “Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem” un VID metodiskajiem materiāliem, esam izstrādājuši lietošanai gatavu Iekšējās kontroles sistēmas metodiku (uz 23. lpp.) ar šādiem pielikumiem:
  1. Klienta (fiziskās personas) identifikācijas karte.
  2. Klienta (juridiskās personas) identifikācijas karte.
  3. Klienta riska novērtēšanas karte.
  4. Ziņojums par neparastu vai aizdomīgu darījumu.
  5. Aizliegums izpaust ziņošanas faktu.
  Saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 6.pantu visiem ārpakalpojuma grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, zvērinātiem revidentiem, kā arī citām personām (likuma 1.pants) ir pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu.
  Eiropas Padomes ekspertu komiteja naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumu un terorisma finansēšanas novērtējumam “Moneyval” noteikusi Latvijai pastiprinātu kontroles režīmu. Ziņojumā teikts, ka jāattīsta kontroles sistēmas, kas spēj konstatēt potenciālas masu iznīcināšanas ieroču izplatības finansēšanas aktivitātes. Vienlaikus jāpalielina uzraudzības iestāžu resursi, kā arī jāpiešķir prioritāte šīs sfēras uzraudzībai. Eiropas komiteja norāda, ka politikas un koordinācijas jomā ir nevienmērīga un neadekvāta izpratne par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskiem tai skaita privātā sektorā. (raksts no www.gorod.lv)
  Metodikas cena:
  EUR 70.00 + PVN (84.70 EUR t.sk. PVN) – SIA “EiroVest” pastāvīgajiem klientiem
  EUR 80.00 + PVN (96.80 EUR t.sk. PVN) – pārējiem interesentiem
  Vairāk informācija par metodikas iegādi: www.eirovest.lv, +371 27030331
  Komentāri 0
  Šīm sludinājumam komentāri nav pieejami