Sludinājums noņemts no publikācijas
13 jūlija 2019

Uzņēmumu vieglais transportlīdzeklis, tā aplikšana ar nodokļiem

Rīga | Pievienots: 13 jūnija 2019, numurs: 77492

Uzņēmumu vieglais transportlīdzeklis, tā aplikšana ar nodokļiem, 64€

Rīga | 13 jūnija 2019, numurs: 77492, skatīts: 38
  “Uzņēmumu vieglais transportlīdzeklis, tā aplikšana ar nodokļiem 2019. gadā, ņemot vērā pēdējās izmaiņas likumdošanā’’
  28. jūnijā Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 15:00
  Lektore: Anna Medne, Mg.oec., Mg. paed., Mag.agr., Biznesa augstskolas Turība Finanšu un grāmatvedības programmu direktore
  Semināra programmā:
  1. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa aplikšanas būtiskākās izmaiņas 2018. - 2019.gadā:
  1.1. pārejas noteikumu piemērošana transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmēm;
  1.2. ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa izmantošana Latvijā – ekspluatācijas nodokļa maksāšana.
  2. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošana:
  2.1. nodokļa bāze, tās paplašināšana un maksātāji;
  2.2. nodokļa atbrīvojumi un atvieglojumi;
  2.3. nodokļa piemērošana patapinātiem un uz darba līguma pamata lietotiem transportlīdzekļiem;
  2.4. nodokļa aplikšanas īpatnības lauksaimniecībā;
  2.5. auto izmantošanas saimnieciskajā darbībā pierādīšana;
  2.6. pārējo nodokļu piemērošana, ja par auto tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis.
  3. Pamatlīdzekļa - vieglā transportlīdzekļa uzskaite un nolietojuma aprēķināšanas izmaiņas.
  4. Reprezentatīvā vieglā auto uzskaite un nodokļi 2019. gadā.
  Dalības maksa:
  EUR 64.00 + PVN (77.44 EUR t.sk. PVN) - pastāvīgajiem klientiem;
  EUR 69.00 + PVN (83.49 EUR t.sk. PVN) - pastāvīgajiem klientiem;
  Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010
  Komentāri 0
  Šīm sludinājumam komentāri nav pieejami