Sludinājums noņemts no publikācijas
27 jūnija 2019

Grāmatvedības kursi "Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati"

Rīga | Pievienots: 28 maija 2019, numurs: 77411

Grāmatvedības kursi "Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati", 260€

Rīga | 28 maija 2019, numurs: 77411, skatīts: 42
  GRĀMATVEDĪBAS KURSI bez priekšzināšanām "Uzņēmuma finanšu grāmatvedības pamati" ar finanšu grāmatvedības speciālisti Marinu Ķeri.
  Lekciju kurss ir paredzēts visiem, kas vēlas apgūt pamatzināšanas par bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, par nodokļu aprēķinu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA). Ieteicams tiem, kas turpmāk plāno apgūt grāmatveža profesiju vai atvērt savu biznesu.
  Nodarbības notiek divās grupās:
  1. grupa – piektdienās no 13:00 līdz 17:30
  2. grupa – sestdienās no plkst. 10:00 līdz 15:40
  Mācību ilgums: 70 mācību stundas, 10 nodarbības, latviešu valodā
  Norises vieta: Rīgas centrs
  Kursos tiks mācītas grāmatvedības uzskaites pamattēmas:
  1. Ievads grāmatvedības uzskaitē: grāmatvedības uzskaites priekšmets, pamatprasības un pamatprincipi; grāmatvedības informācijas lietotāji.
  2. Grāmatvedības uzskaites likumdošanas bāze LR:
  • LR likums „Par grāmatvedību”;
  • LR likums „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”;
  • LR MK noteikumi Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” no 21.10.2003.
  3. Grāmatvedības uzskaites organizēšana uzņēmumā: uzņēmuma bilance; uzņēmuma grāmatvedības uzskaites kontu plāns; divkāršā ieraksta princips; grāmatojumu sastādīšana.
  4. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite: nemateriālie ilgtermiņa ieguldījumi; uzņēmuma pamatlīdzekļi.
  5. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite: krājumu uzskaite; debitoru uzskaite; naudas līdzekļu uzskaite.
  6. Kreditoru uzskaite (norēķini ar piegādātājiem, norēķini par darba algu)
  7. Ieņēmumi un izdevumi no saimnieciskās darbības (peļņas un zaudējumu aprēķina sastādīšana).
  8. Nodokļu aprēķināšana (PVN, VSAOI, IIN).
  9. Uzņēmuma gada pārskata sastādīšana (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins).
  10. UIN deklarācija.
  Maksa par kursiem: EUR 130,00 + PVN (157.30 EUR t.sk. PVN) mēnesī, jeb EUR 260,00 + PVN (314.60 EUR t.sk. PVN) pilns kurss
  Iespēja maksājumu dalīt vai izveidot individuālu maksājumu grafiku, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.
  Nepalaid garām savu iespēju kļūt par bilancspējīgu grāmatvedi!
  Vairāk informācija: www.eirovest.lv sadaļā ‘’Kursi’’
  Komentāri 0
  Šīm sludinājumam komentāri nav pieejami