Sludinājums noņemts no publikācijas
21 februāris 2019

Gada pārskats par 2018. gadu - būtiskais un aktuālais

piegāde no Rīga | Pievienots: 22 janvāra 2019, numurs: 76544

Gada pārskats par 2018. gadu - būtiskais un aktuālais, 69€

piegāde no Rīga | 22 janvāra 2019, numurs: 76544, skatīts: 18
  “Gada pārskats par 2018. gadu - būtiskais un aktuālais”
  13. martā Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 15:00
  19. martā Valmierā, no plkst. 11:00 līdz 15:00
  Lektore: grāmatvedības un nodokļu konsultante Inga Pumpure
  Semināra programmā:
  1. Normatīvais regulējums:
  * Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;
  * MK noteikumi Nr. 775;
  * MK noteikumi Nr. 399;
  * Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums.
  2. Bilances posteņu inventarizācija:
  * Ilgtermiņa ieguldījumu posteņi, to pārbaude.
  * Apgrozāmie līdzekļi:
  ** Krājumi - inventarizācija, norakstīšana utt.
  ** Debitori - klasifikācija, novērtēšana u.c.
  ** Naudas līdzekļi;
  ** Nākamo periodu izdevumi.
  * Pasīva posteņu inventarizācija - rezerves, uzkrājumi, kreditori.
  3. Gada pārskata struktūra atkarībā no sabiedrības kategorijas:
  * Finanšu pārskata pielikumi un atklājamā informācija atkarībā no sabiedrības iedalījuma kategorijās;
  * Atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām;
  * Gada pārskata revīzija un ierobežotā pārbaude;
  * Gada pārskata parakstīšana, apstiprināšana un iesniegšana EDS.
  4. Jautājumi, diskusijas.
  Dalības maksa:
  EUR 69.00 + PVN (83.49 EUR t.sk. PVN) - pastāvīgajiem klientiem;
  EUR 75.00 + PVN (90.75 EUR t.sk. PVN) - pārējiem semināra klausītājiem.
  Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010
  Komentāri 0
  Šīm sludinājumam komentāri nav pieejami