Sludinājums noņemts no publikācijas
20 maija 2019

Lietvedības kursi „Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss"

Rīga | Pievienots: 2 maija 2019, numurs: 77237

Lietvedības kursi „Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss", 190€

Rīga | 2 maija 2019, numurs: 77237, skatīts: 32
  SIA „EiroVest’’ piedāvā LIETVEDĪBAS KURSU „Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem” (24 māc.st., licencēta programma).
  Kursi ikvienam, kurš vēlas apgūt prasmes organizēt dokumentu pārvaldību un pārzināt biroja darba organizāciju. Kursa laikā tiks apgūtas tādas svarīgas tēmas, kā juridiskā spēka piešķiršana dokumentam, rīkojumu un sapulču protokolu noformēšana un citas svarīgas, ar dokumentu pārvaldību saistītas tēmas. Ne tikai lietvežiem, bet arī grāmatvežiem, vadītājiem un citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar dokumentu pārvaldību.
  Kursa sākums: 2019. gada maijā (tiklīdz tiks nokomplektēta grupa)
  Mācību laiks: piektdienās no plkst. 15:00 līdz 19:00
  Norises vieta: Rīgas centrs
  Kursos tiks apgūts:
  1. Ievads lietvedībā.
  2. Dokuments un dokumentēšana.
  3. Rekvizīti, to ietekme uz dokumenta juridisko spēku, saturs, noformējums un izvietojums.
  4. Dokumentu iedalījums.
  5. Pārvaldes dokumentu sistēma, tajā ietilpstošās dokumentu grupas un dokumenti.
  6. Pārvaldes dokumentu daļas, to izstrādāšana un noformēšana.
  7. Pārvaldes dokumentu tehniskā noformēšana.
  8. Dokumentu atvasinājumi, to sagatavošana, apliecināšana. Dokumenta dublikāts.
  9. Elektroniskie dokumenti.
  10. Dokumentu aprite, dokumentu izpildes kontrole.
  11. Lietu nomenklatūra, lietu izveidošana, dokumentu ievietošana lietās. Arhivēšana.
  Lektore: Inese Blanka ir speciāliste ar ilggadīgu profesionālo darba pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā, vairāku gadu garumā vadījusi lietvedības kursus un seminārus SIA „EiroVest’’ klientiem
  Maksa par kursiem: EUR 190.00 + PVN (229.90 EUR t.sk. PVN)
  Pēc kursa apguves spēsiet nodrošināt lietvedības darba organizāciju uzņēmumā vai iestāde!
  Kursus beidzot, kursants saņem apliecību par kursu beigšanu.
  Vairāk informācija SIA "EiroVest" mājas lapā sadaļā ''Kursi''
  Komentāri 0
  Šīm sludinājumam komentāri nav pieejami