Izglītība - Rīga

4 jūnija Atvaļinājumu, slimības naudas, vidējās izpeļņas aprēķināšana

Semināri / treningi
piegāde no Rīga

72€
4 jūnija Jaunākie grozījumi IIN un VSAOI likumos

Semināri / treningi
piegāde no Rīga

60€
20 maija Lietvedības kursi bez priekšzināšanām    

Semināri / treningi
Rīga

190€

 Pakalpojumi, Izglītība - sludinājumi Rīga